Сайт Адріани Арпадівни Химинець - учителя зарубіжної літератури, української мови та літератури Мукачівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 20 ім. О.Духновича


Меню сайту

Категорії
Усі уроки світової літератури [17]Інтерактивні методи [24]
Програми [20]ЗНО [5]
Методична скарбничка [51]Методичні рекомендації [22]
Календарне планування [16]Опис досвіду [3]
Мої уроки [14]Позакласна робота [9]

Кнопка сайту

Життя сайту

К-сть матеріалів
Новини: 147
Файли: 648
Методика: 177
Записник: 142
Відео: 390
Сайти: 175
Фото: 107
Коментарі: 117

Опитування
Оцініть мій сайт
Всего ответов: 1543

Статистика

Онлайн всего: 4
Гостей: 4
Пользователей: 0

Відзнака
height="150"

Головна » Методика » » Інтерактивні методиКатегорії
Усі уроки світової літератури [17]Інтерактивні методи [24]
Програми [20]ЗНО [5]
Методична скарбничка [51]Методичні рекомендації [22]
Календарне планування [16]Опис досвіду [3]
Мої уроки [14]Позакласна робота [9]

Копіювання та розміщення матеріалу на сторонніх сайтах
ЗАБОРОНЕНО!

© Світ літератури. Химинець А.А.


«Гронування» (Кластер, Веббінг, Ментальна карта, Семантична карта)

13.02.2013, 20:04

«Гронування» (Кластер, Веббінг, Ментальна карта, Семантична карта)  
Стратегія навчання, яка спонукає учнів вільно думати й відкрито висловлюватися на певну тему, спрямована на стимулювання мислення про зв’язки між окремими поняттями.

Алгоритм роботи. Для роботи вибирається опорне слово, поняття, словосполучення. Відповідно до нього підбираються слова за певними зв’язками.
Дана стратегія застосовується на етапі актуалізації знань, перевірки домашнього завдання, подачі нового матеріалу, закріпленні; уроках перевірки і контролю знань.
За завданням учителя грона бажано будувати асоціативні (Асоціативний кущ) та інформативні, одно- та багаторівневі. Кожний із видів такого грона має свої завдання й особливості, й використовуватися має на відповідному етапі уроку.

Асоціативне гроно –  базується на пошукові асоціацій, що виникають в учнів. Асоціативні грона не коментуються й не оцінюються. Робота над ними допомагає акумулювати думки й міркування школярів навколо понять, що розглядаються на уроках.

Інформативне гроно застосовується для перевірки знань учнів, тобто на етапі перевірки домашнього завдання, рівня засвоєння знань; на уроках виявлення рівня компетентності учнів за темою. В інформативне гроно вводяться слова, які легко пояснюються автором роботи на рівні зв’язку з темою (опорним словом, словосполученням). Інформативне гроно дозволяється піддавати сумніву (з боку вчителя) й відповідно до захисту ( з боку учня-автора). Воно оцінюється як окремий вид діяльності на уроці.

Особливість однорівневого грона полягає в тому, що всі зв’язки в його побудові відбуваються на одному рівні, тобто від одного відправного слова.
У багаторівневому гроні кожне слово наступного рівня стає опорним щодо підбору інформації. Багаторівневе гроно представляє собою розгорнену опору за темою, в основі якої лежить принцип гіперзв’язків.

Приклади
Кластер-біографія А.Чехова


Кластер-біографія Д.Дефо


Ментальна карта Робінзона Крузо


Кластер "Види мистецтва"


Додаткові матеріали з теми

Метод кластера в образовательном процессе. Что это такое и как его использовать? Примеры

Кластер — это графическая форма организации информации, когда выделяются основные смысловые единицы, которые фиксируются в виде схемы с обозначением всех связей между ними. Он представляет собой изображение, способствующее систематизации и обобщению учебного материала. 

Кластер как один из методов критического мышления

Современная система образования ориентирована на формирование у учеников самостоятельного мышления. Критическое мышление является педагогической технологией, стимулирующей интеллектуальное развитие учащихся. Кластер — один из его методов (приемов).

К особенностям критического мышления относят наличие трех стадий:

 • вызов,
 • осмысление,
 • рефлексия.

На первом этапе происходит активизация, вовлечение всех участников коллектива в процесс. Целью является воспроизведение уже имеющихся знаний по данной теме, формирование ассоциативного ряда и постановка вопросов, на которые хочется найти ответы. На фазе осмысления организуется работа с информацией: чтение текста, обдумывание и анализ полученных фактов. На стадии рефлексии полученные знания перерабатываются в результате творческой деятельности и делаются выводы.

Прием кластера может применяться на любой из стадий.

 • На этапе вызова дети высказывают и фиксируют все имеющиеся знания по теме, свои предположения и ассоциации. Он служит для стимулирования познавательной деятельности школьников, мотивации к размышлению до начала изучения темы.
 • На стадии осмысления использование кластера позволяет структурировать учебный материал.
 • На стадии рефлексии метод кластера выполняет функцию систематизирования полученных знаний.

Возможно применение кластера на протяжении всего урока, в виде общей стратегии занятия, на всех его стадиях. Так, в самом начале дети фиксируют всю информацию, которой они владеют. Постепенно, в ходе урока, в схему добавляются новые данные. Желательно выделять их другим цветом. Данный прием развивает умение предполагать и прогнозировать, дополнять и анализировать, выделяя основное.

Основные принципы составления кластера

Кластер оформляется в виде грозди или модели планеты со спутниками. В центре располагается основное понятие, мысль, по сторонам обозначаются крупные смысловые единицы, соединенные с центральным понятием прямыми линиями. Это могут быть слова, словосочетания, предложения, выражающие идеи, мысли, факты, образы, ассоциации, касающиеся данной темы. И уже вокруг «спутников» центральной планеты могут находиться менее значительные смысловые единицы, более полно раскрывающие тему и расширяющие логические связи. Важно уметь конкретизировать категории, обосновывая их при помощи мнений и фактов, содержащихся в изучаемом материале.

Правила оформления кластера на уроке

В зависимости от способа организации урока, кластер может быть оформлен на доске, на отдельном листе или в тетради у каждого ученика при выполнении индивидуального задания. Составляя кластер, желательно использовать разноцветные мелки, карандаши, ручки, фломастеры. Это позволит выделить некоторые определенные моменты и нагляднее отобразить общую картину, упрощая процесс систематизации всей информации.

Рекомендации по составлению кластера

Существует несколько рекомендаций по составлению кластера. При его создании не стоит бояться излагать и фиксировать все, что приходит на ум, даже если это просто ассоциации или предположения. В ходе работы неверные или неточные высказывания могут быть исправлены или дополнены. Учащиеся могут смело дать волю воображению и интуиции, продолжая работу до тех пор, пока не закончатся все идеи. Не стоит бояться значительного количества смысловых единиц, нужно попытаться составить как можно больше связей между ними. В процессе анализа все систематизируется и станет на свои места.

Применение метода кластер

Метод кластера может применяться практически на всех уроках, при изучении самых разных тем.

Форма работы при использовании данного метода может быть абсолютно любой: индивидуальной, групповой и коллективной. Она определяется в зависимости от поставленных целей и задач, возможностей учителя и коллектива. Допустимо перетекание одной формы в другую. Например, на стадии вызова, это будет индивидуальная работа, где каждый учащийся создает в тетради собственный кластер. По мере поступления новых знаний, в качестве совместного обсуждения пройденного материала, на базе персональных рисунков и с учетом полученных на уроке знаний, составляется общая графическая схема. Кластер может быть использован как способ организации работы на уроке, и в качестве домашнего задания. В последнем случае важно наличие у учащихся определенного опыта в его составлении.

Пример

В качестве примера приведем составление кластера на уроке обществознания при изучении темы «Монархия». В самом начале работы учащиеся высказывают все имеющиеся у них знания по данному вопросу, предположения и ассоциации. Например: форма правления, власть, глава государства, царь, монарх, единовластие. Учитель фиксирует их на доске. Далее следует чтение параграфа из учебника. В ходе ознакомления с материалом (или по результату прочтения), схема дополняется новыми фактами. Учитель дописывает их, используя цветной мел. Итогом урока должен стать анализ полученной картины, с обсуждением верности или неверности первоначальных суждений и обобщением полученной информации.

Достоинства и результаты применения приема

Применение кластера имеет следующие достоинства:

 • он позволяет охватить большой объем информации;
 • вовлекает всех участников коллектива в обучающий процесс, им это интересно;
 • дети активны и открыты, потому что у них не возникает страха ошибиться, высказать неверное суждение.

В ходе данной работы формируются и развиваются следующие умения:

 • умение ставить вопросы;
 • выделять главное;
 • устанавливать причинно-следственные связи и строить умозаключения;
 • переходить от частностей к общему, понимая проблему в целом;
 • сравнивать и анализировать;
 • проводить аналогии.

Что дает применение метода кластера на уроках детям? Прием кластера развивает системное мышление, учит детей систематизировать не только учебный материал, но и свои оценочные суждения, учит ребят вырабатывать и высказывать свое мнение, сформированное на основании наблюдений, опыта и новых полученных знаний, развивает навыки одновременного рассмотрения нескольких позиций, способности к творческой переработке информации.

Выводы. Уроки с применением метода кластера дают ребятам возможность проявить себя, высказать свое видение вопроса, дают свободу творческой деятельности. В целом нетрадиционные технологии, использующиеся в образовательном процессе, повышают мотивацию учащихся, формируют обстановку сотрудничества и воспитывают в детях чувство собственного достоинства, дарят им ощущение творческой свободы.  
Источник: http://pedsovet.su/metodika/priemy/5673_metod_klaster_na_urokeКатегорія: Інтерактивні методи | Додав: adriana | Теги: кластер, гронування, Семантична карта, ментальна карта, Веббінг, Методика, інтерактивні методи, методи
Переглядів: 11017 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 5.0/1
Схожі матеріали
Всього коментарів: 0
avatar

Форма входу

Пошук

Нове на сайті
Список творів із зарубіжної літератури на 10 клас
Е.Сігел "Історія одного кохання". Допомога учню
Ерік Сігел. Допомога учню
Модель цивілізації майбутнього (А.Азімов "Фах")
О.Гаврош "Неймовірні пригоди Івана Сили". Анкета твору
Програма з української літератури для 10–11 кл. Профільний рівень (2018)
Програма з української літератури для 10–11 кл. Рівень стандарту (2018)
Програма із зарубіжної літератури для 10-11 кл. Рівень стандарт (2018)
"Історія одного кохання". Буктрейлер
"Історія одного кохання". Худ.фільм
Музеї літературних героїв
Олександр Жиго "Зізнайся, чи ти згадуєш мене?"

Новини освіти

Facebook
Адріана Химинець

Створіть Свою Візитку

Антивірус


© Світ літератури Химинець А.А. 2012-2018
Всі права захищені згідно чинного законодавства України (частина 1 статті 41 Конституції України та стаття 418 Цивільного кодексу України). Будь-яке поширення чи передрук матеріалів сайту дозволяється тільки за умови розміщення активного (індексованого) гіперпосилання на першоджерело.


Авторське право
Всі матеріали представлені виключно для ознайомлення і повинні бути видалені з Вашого комп'ютера чи будь-якого іншого носія інформації відразу після поверхневого ознайомлення із змістом. Копіюючи чи зберігаючи представлені матеріали, Ви приймаєте на себе всю відповідальність, згідно діючого міжнародного законодавства, а саме закону про авторське право і суміжні з ним закони. Публікація даних матеріалів не несе за собою ніяких комерційних прибутків та винагород.
Правовласникам
Всі авторські права зберігаються за правовласниками. Якщо Ви є автором якогось із представлених матеріалів і хочете доповнити, змінити чи видалити його з сайту, будь ласка, зв'яжіться з адміністратором сайту (реквізити для зв'язку можна знайти на сайті). Я прийму міри щодо владнання непорозумінь.


Сторінки сайту
Корисні посилання

Друзі
Каталог україномовних сайтів Анализ веб сайтов UkrNET - поисково-информационный ресурс Яндекс.Метрика
Никнейм Світ літератури (сайт Адріани Арпадівни Химинець) зарегистрирован!