При копіюванні, використанні та цитуванні матеріалів посилання на сайт Є ОБОВ'ЯЗКОВИМ!
Літературно-художній аналіз твору
16.07.2013

Літературно-художній  аналіз
1. Відомості про автора
2. Тема та жанр твору
3. Композиція та сюжет (елементи сюжету: експозиція, зав'язка, розвиток дій, кульмінація, розв'язка)
4. Система образів (головні/другорядні/епізодичні)
4. Аналіз образів:
а) дії та вчинки;
б) риси характеру;
в) портретне зображення;
г) мова героя;
д) авторська характеристика
5. Форми зображення дійсності: 
 а) розповідь(від першої особи, авторська, невласне пряма);
     Розповідь містить у собі:
- опис: пейзаж, портрет, інтер`єр
- роздум (пряма авторська оцінка того, що відбувається)
- характеристика (опис+роздум)
б)висловлювання персонажів: - діалог, - монолог, - полілог
6.  Художні деталі  (зображальні та виражальні подробиці):  
- зовнішні (портретні, пейзажні, речові)
- психологічні (думки, почуття, переживання)
- подробиці (описують предмет з різних сторін)
- символи (мають конкретний і абстрактний плани; містять у собі певне узагальнення, прихований смисл, підтекст)
7. Мова художнього твору 
- своєрідність слововживання (активність включення синонімів, антонімів,  омонімів, історизмів, архаїзмів, неологізмів, варваризмів, професіоналізмів):
- прийоми образності  - тропи: епітети, метафори, порівняння, алегорія, метонімія, іронія, гіпербола;  фразеологізми:прислів`я, приказки, крилаті слова;  евфонія: асонанс, алітерація
- синтаксичні фігури - риторичні питання, звернення, вигуки, повтори, антитези, інверсії
8. Ідея. Задум письменника і його втілення.
9. Власна думка про твірДодати коментар
Всього коментарів: 0
avatar