При копіюванні, використанні та цитуванні матеріалів посилання на сайт Є ОБОВ'ЯЗКОВИМ!
Типи уроків за Онищуком
17.08.2012

Типи уроків за Онищуком
1.    Урок засвоєння нових знань
2.    Урок формування умінь  та навичок.
3.    Урок застосування знань, умінь та навичок.
4.    Урок узагальнення і систематизації знань, умінь та навичок.
5.    Урок перевірки, оцінки, корекції знань, умінь і навичок.
6.    Комбінований урок.


Структура  уроків

Урок засвоєння нових знань
1.      Перевірка д/з. Актуалізація опорних знань.
2.    Тема, мета, завдання уроку.
3.    Мотивація навчальної діяльності.
4.    Сприймання і усвідомлення учнями фактичного матеріалу.
5.    Осмислення зв’язків і залежностей.
6.    Узагальнення і систематизація вивченого. Первинне застосування знань.
7.    Підсумки, оцінювання д/з.

Урок формування умінь  та навичок
1.    Вивчення нового матеріалу. (вступні вправи, мотиваційні, пізнавальні вправи).
2.    Первинне застосування знань на практиці (пробні вправи).
3.    Самостійне застосування учнями знань у стандартних ситуаціях (тренувальні вправи).
4.    Творчий перенос знань і навичок у нові ситуації (творчі вправи).
5.    Підсумки, оцінювання, д/з.

Урок застосування знань, умінь та навичок
1.    Перевірка д/з (усна або письмова).
2.    Актуалізація, корекція опорних знань.
3.    Мотивація, тема, мета, завдання уроку.
4.    Осмислення змісту і послідовності застосування способів виконання дій.
5.    Самостійне виконання завдань під контролем і за допомогою вчителя.
6.    Підсумки уроку, оцінки. д/з.

Урок узагальнення і систематизації знань, умінь та навичок.
1.    Повідомлення теми, мети, завдань уроку.
2.    Відтворення і узагальнення понять і засвоєнні відповідно їм системи знань.
3.    Узагальнення та систематизація основних теоретичних положень і відповідних ідей науки.
4.    Підсумки, оцінки, д/з.

Урок перевірки, оцінки, корекції знань, умінь і навичок.
1.    Повідомлення теми, мети уроку.
2.    Перевірка фактичного матеріалу і основних понять.
3.    Перевірка глибини осмислення учнями знань і ступеня їх узагальнення.
4.    Застосування учнями знань у стандартних і змінених ситуаціях.
5.    Збір виконаних робіт. Перевірка, аналіз. Оцінка.
6.    Підсумки, д/з.

Комбінований урок
1.    Перевірка д/з практичного характеру.
2.    Перевірка раніше засвоєних знань.
3.    Повідомлення теми, мети, завдань уроку.
4.    Сприймання, узагальнення і систематизація знань.
5.    Підсумки, оцінки, д/з.Додати коментар
Всього коментарів: 0
avatar