При копіюванні, використанні та цитуванні матеріалів посилання на сайт Є ОБОВ'ЯЗКОВИМ!
Вимоги до оцінювання контрольних творів
23.02.2016

За письмове мовлення (твір, переказ) виставляють одну оцінку: на основі підрахунку допущених недоліків за зміст і помилок за мовне оформлення, ураховуючи їх співвідношення.

Єдину оцінку за письмову роботу виводять так:
до кількості балів, набраних за зміст переказу чи твору, додається  кількість балів за мовне оформлення, і їхня сума ділиться на два. При цьому якщо частка не є цілим числом, то враховується динаміка навчальних досягнень учнів (на користь дитини).

Мовне оформлення:
1) орфографічні та пунктуаційні помилки підраховуються сумарно, без диференціації (перша позиція);
2) лексичні, граматичні і стилістичні помилки (друга позиція).

Загальну оцінку за мовне оформлення виводять таким чином: до бала за орфографію та пунктуацію додають бал, якого  заслуговує робота за кількістю лексичних, граматичних і стилістичних помилок, одержана сума ділиться на два.

При підрахуванні помилок потрібно передбачити, що вважаємо за одну:
- дві негрубі помилки;
- повторювані  орфографічні помилки в одному слові або в спільнокореневих;
- перші три однотипні помилки на одне правило;
- більше п'яти поправок

 Додати коментар
Всього коментарів: 0
avatar