При копіюванні, використанні та цитуванні матеріалів посилання на сайт Є ОБОВ'ЯЗКОВИМ!
Гейзерінг
12.08.2018

Метод  гейзерінг (скорочено від англ. - gathering information about the problem - збір інформації про проблему) базується на  підборі та обробці різноманітних відомостей щодо проблеми, яка розглядається.

Якість вирішення проблеми залежить від якості інформації про неї.
Якість інформаційних матеріалів у свою чергу оцінюється за допомогою таких критеріїв:

1) об’єктивність – це інтегральний критерій, який поєднує у собі наступні часткові критерії:
  • повноти інформації (визначається наявністю відомостей, включаючи суперечливі, які необхідні та достатні для прийняття рішення);
  • точності інформації (ступінь відповідності інформації оригіналу);
  • несуперечливості інформації (окремі частини однієї і тієї самої інформації не мають суперечити одна одній);
  • переконливості інформації (доведеність інформації, яка примушує вірити у її достовірність);
2) лаконічність – це стислість та чіткість викладення інформації (досягається за рахунок високої згорнутості інформації без втрати її необхідної повноти);

3) актуальність – це відповідність інформації об’єктивним інформаційним потребам;

4) своєчасність – це здатність задовольняти інформаційну потребу у прийнятний для виконання строк;

5) комунікативність – це властивість інформації бути зрозумілою для того, кому вона адресована.


Химинець А.А., Тонкошкурова Л.І. Використання інтерактивних методів та прийомів як засіб формування позитивної мотивації школярів на уроках зар. літ. Ужгород: Гражда, 2010Додати коментар
Всього коментарів: 0
avatar